Satış Günü Satış Saatinden Önce Yapılacak Son İşlemler

1 – İhale günü internet üzerinden elektronik ortamda teklif verilip verilmediğini belirlemek için UYAP ekranından çıktı alınarak dosyaya koyar.bulunur.

2. Tellalın hazır olup olmadığına bakılır; eğer hazır değilse, satış memuru veya başka bir adliye çalışanı (olmadığı yerde memurlardan biri) tellal olarak görevlendirilir. Bu görevlendirme ihale tutanağına ne zaman yazılır?eni yazılır (uygun ücret satış memuru tarafından takdir edilir)

3. Satış dosyası evrakları (tebligat, müzekkere cevapları vb.) incelenir ve eksikliklerin satışın devamını etkileyip etkilemediğine dair ön değerlendirme yapılır.ilahi.

4. Taşınmazın muhammen bedeli üzerinden hissedarın hissesini hesaplayın.nır. Hesaplanan miktar teminat miktarından düşüktür.Teminat miktarında bakiye kalması durumunda hissedardan bakiye miktar kadar teminat tahsis edilir.edilir.

Satış saatinde tellal vasıtası ile satışı yapılacak taşınmaz ve menkul sesli olarak üç kez duyurularak satış işlemlerine başlanılması sağlanır. Teminat bedelleri ihale bitim saatine kadar alınır ve teminat bedelini yatıran ilgililerin ihaleye katılmaları sağlanır. Tellal vasıtası ile satış ve en son teklif verme işlemi bittiğinde üç kez nida ettirilip, ilgilisi adına satış işleminin yapıldığı tutanağa yazılır. İhaleye katılan tüm tahsilat olarak kaydedilir.

6. İhale tutanağında, alıcıya ihale bedelini yatırması için İK Hükümleri uyarınca en fazla 10 gün verildiği belirtilmektedir.İhale alıcısı dışındaki katılımcıların teminatları aynı gün imzalanmalıdır.iade edilecektir.