Satış Günü Satış Saatinden Önce Yapılacak Son İşlemler

1- İhale günü internet üzerinden elektronik ortamda teklif verilip verilmediği UYAP ekranından çıktı alınarak dosyaya konulur.

2- Tellalın hazır olup olmadığına bakılır, tellal gelmemiş ise satış memuru tarafından mübaşir v.s. (olmadığı yerde adliye çalışanlarını memurlardan biri) tellal olarak görevlendirilir, ihale tutanağına görevlendirme nedeni yazılır. (satış memuru tarafından uygun ücret taktir edilir)

3- Satış dosyası evrakları (tebligat, müzekkere cevapları gibi) incelenir, eksikliklerin satışın devamına etki edip etmediği hususu resen gözetilir.

4- Hissedarın taşınmazın muhammen bedeli üzerinden hissesine düşen miktar hesaplanır. Hesaplanan miktar teminat miktarından düşülür. Teminat miktarında bakiye kalması durumunda bakiye miktar kadar teminat hissedardan tahsil edilir.

5- Satış saatinde tellal vasıtası ile satışı yapılacak taşınmaz ve menkul sesli olarak üç kez duyurularak satış işlemlerine başlanılması sağlanır, teminat bedelleri ihale bitim saatine kadar alınır ve teminat bedelini yatıran ilgililerin ihaleye katılması sağlanır, tellal vasıtası ile satış bitim ve en son teklif verme işlemi bittiğinde üç kez nida ettirilip, ilgilisi adına satış işleminin yapıldığı tutanağa yazılır ve ihaleye katılan tüm katılımcı ve vekilleri tarafından tutanak imzalanır, ihale bitim tarih ve saati mutlaka tutanağa yazılır, alıcı teminat bedeli bankaya yatırıp ilgili satış dosyasına tahsilat olarak girilir.

6- Alıcıya ihale bedelini yatırması için İ.İ.K. Hükümleri uyarınca en fazla 10 gün verildiği yine ihale tutanağa yazılmalıdır. İhale alıcısı dışındaki katılımcıların teminatları aynı gün imza karşılığı iade edilir.