Riskli yapı tespitini kim talep edebilir?

Kanun (m.3/f.1) ve Yönetmelik’e (m.7/f.2,a) göre riskli yapı tespitini talep edecek olanlar yapı malikleri veya onun kanunî temsilcileridir.

Yapı maliklerinin riskli yapı tespitini talep edecekleri yapı için ihtimaller şunlardır:

i) Yapı kat irtifakı veya kat mülkiyetine konu bir yapıdır (Bu ihtimal için bkz.Soru 21)

ii) Yapı kat irtifakı veya kat mülkiyetine konu değildir (kaçak yapı, gecekondu vb.) Bu durumda yapının mülkiyeti tek bir kimseye ait ise riskli yapı tespitini talep edecek olan da arsanın maliki olan kimsedir.

Şayet yapı üzerinde birden fazla kimse malik ise her bir malik yapı maliki sıfatına sahip olsa da riskli yapı tespiti tüm maliklerin oy birliği ile talep edilebilir. Ancak uygulama, tek bir yapı malikinin dahi riskli yapı tespitini talep edebileceği şekilde, yanlış yönde gelişmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir