Riskli yapı tespiti raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesinin sonuçları nelerdir?

Riskli yapı tespiti raporu gerçeğe aykırı düzenlenmiş ise rapora konu yapı riskli yapı olarak tespit edilmemiş olacaktır. Yani tespit raporu hiçbir hukukî sonuç doğurmayacaktır. Ayrıca gerçeğe aykırı rapor düzenleyen kurum ve kuruluşun lisansı iptal edilir (Yönetmelik m.6/f.8,c,3).

Yanı sıra tespit raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, tespit raporunu düzenleyenlerin Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca cezai sorumluluğunu ve kurum veya kuruluş ile raporu düzenleyenlerin Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca hukukî sorumluluğunu gündeme getirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir