Riskli alan tespitinin, kentsel dönüşümün amaçlarını istismar edecek şekilde yapılması mümkün müdür?

Riskli alan tespitinin, teknik ayrıntıları mevzuatta yeterli biçimde düzenlenmemiştir. Ayrıca uygulamada, riskli alanlarda, her bir yapı için ayrı ayrı riskli yapı tespiti yapılmamaktadır.

Bir bölgenin riskli alan olarak ilan edilmesi, üzerindeki yapılaşma gerekçesi ile dahi ilişkilendirilebilir. Buradan hareketle, örneğin, üzerindeki yapılaşmanın afet sonrası oluşacak araç trafiği sebebiyle can kaybına yol açacağından bahisle düzenlenecek teknik rapora istinaden bir bölgenin riskli alan ilân edilmesi akla gelebilir.

Bir başka örnekte, siyasi tercihlere bağlı olarak bir mahalle riskli alan ilân edilerek kentsel dönüşüme konu olurken, hemen yanı başındaki mahallede hiçbir işlem yapılmaması mümkün olabilir.

Kentsel dönüşümün hukuki altyapısının neden sağlam olması gerektiği buradaki örneklerden de anlaşılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir