Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

TTK m. 378, riskin erken saptanması ve yönetimi başlığı altında bu komiteyi düzenlemiştir. Madde 366/2’ye göre komiteler isteğe bağlı olabilir, ancak 378. maddede belirtilen risklerin erken tespit edilmesi ve hisseleri borsada işlem gören anonim şirketler için gereklidir. 378. madde, yönetimi, yönetim kurulunu ve genel kurulu devamlı teyakkuz halde tutan ve gerektiğinde yetkili organlarca derhal uygun önlemlerin alınmasını sağlar. Bununla birlikte, bu komite sadece iç kontrol mekanizmasıyla ilgilenir ve şirketin dışa karşı sevk ve yönetimiyle ilgilenmez.

Yönetim komitesi, riskleri erken belirlemek için muhasebe ve finansman konusunda uzman olan yönetim kurulu üyelerinden veya tamamen uzman üçüncü kişilerden oluşabilir.Hisselerin borsada işlem görmeyen anonim şirketlerde oluşturulup oluşturulmadığını belirlemek bu komitenin sorumluluğundadır.Yaptığı denetimlerde bu komitenin ihdasının gerekli olduğu kanısına varırsa, denetçi bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Bu durumda, komite derhal kurulur ve kurulmasını izleyen bir ayın sonunda ilk raporunu verir (TTK m. 378/1). Bu düzenleme, tehlikelerin erken teşhisi komitesinin ilk raporunu ne zaman yayınlayacağını da açıklamaktadır. Bu komitenin diğer raporları ise iki ayda bir yönetim kuruluna sunulur ve rapor denetçiye de gönderilir (TTK m. 378/2).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir