Riski yapı tespitine itiraz üzerine inceleme nasıl yapılır?

İtiraz, teknik heyetçe hem tespit raporunun hem de gerekli görülmesi hâlinde yapının incelenmesi suretiyle değerlendirilir. Teknik heyet, raporda eksiklik görürse, raporu, raporu düzenleyen kurum ve kuruluşa geri gönderir. Raporunun eksikliklerinin giderilmesinden sonra son karar verilir. Teknik heyet, itiraz sebepleri ile bağlı değildir. Teknik heyet, son kararını yapının itiraz incelemesi sırasındaki durumuna göre değil riskli yapı tespiti sırasındaki durumuna göre verir. Bunun anlamı şudur: Bir yapı, riskli yapı tespiti sırasında riskli yapı olmayıp itiraz incelemesi sırasında riskli yapı hâline gelmiş olsa bile itiraz kabul edilir. Bu durumda, her ne kadar riskli yapı mevcut olsa da itiraz reddedilmez ve yeniden riskli yapı tespiti yapılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir