Rezerv yapı alanı nedir, nasıl belirlenir ve hangi belgelerle talep edilir?

Rezerv yapı alanı, yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak yerlerin belirlenmesidir. Rezerv yapı alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir. Rezerv yapı alanı belirlenirken Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınır. TOKİ, idare, taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir. Rezerv yapı alanı belirlenmesi talebi Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde belirtilen belgeler ile yapılır. Anılan belgeler şunlardır:

a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritası,

b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritası,

c) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesi,

ç) Alanda yapılacak inceleme neticesinde gözlemsel verilere dayanılarak hazırlanacak gerekçe raporu,

d) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir