Reçetenin Hukuki Niteliği

Reçete, bizzat bir hekim tarafından eczacıya yazılan ve hastaya bir ilaç verilmesini talep eden bir yazıdır. Hekimin “açık reçete” vermesi meslek kurallarına ve hukuka aykırıdır.

Ceza hukukunda bir belge, bir reçeteyi temsil eder. Hekim dışında bir kişi tarafından hazırlandığında, evrakta sahtecilik suçu işlenir. Bir kamu görevlisi hekim tarafından yazılan bir reçete, bir “resmi belge” olarak kabul edilir.

Aile Hekimliği Kanunu’nun 5/3 maddesine göre, aile hekimlerinin kullandığı reçete gibi belgeler resmi kayıt ve evrak niteliğindedir.

Hastayı muayene ederek, hekim reçete düzenler. Sonuç olarak, reçete yazılmadan önce hastanın kişisel olarak değerlendirilmesi gerekir. Ancak örneğin, bir aile hekiminin yatağa bağımlı bir hastayı evinde bizzat muayene edip, ertesi gün reçeteyi düzenleyip hasta yakınına vermesi mümkündür. Reçete aynı gün düzenlenmesi gerekmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir