Patentlenebilirlik Şartı: Sanayiye Uygulanabilir Olma

Patent verilebilirlik koşullarından biri de buluşun sanayide kullanılabilir olması gerektiğidir. SMK m. 83/6 fıkrasına göre, buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir kabul edilir.Bu tanımda patentlenebilirliğin bir diğer koşulu olan “sanayiye uygulanabilir olma” kriteri, buluşun tarım dahil olmak üzere sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olması ve genel olarak sınai türde bir faaliyete elverişli olması veya buna izin vermesi anlamına gelir.

Sadece yeni ve tekniğin mevcut durumunu aşması halinde buluşa patent verilebilir. Bununla birlikte, herhangi bir sektörde üretilebilir ve kullanılabilir olması gerekir. Bu nedenle, bir buluş, teorik olarak yeterli kabul edilse bile sanayiye uygulanabilir olmadan yeni değildir. SMK’da yer alan “sanayi” terimi, ziraat, el sanatları ve balıkçılık hizmetlerini de içerir.

Bununla birlikte, bir ticari işletmenin varlığı gerekli değildir. Bununla birlikte, sanayi kavramı serbest meslekleri kapsamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir