Patentlenebilirlik Şartı: Sanayiye Uygulanabilir Olma

Patent verilebilirlik koşullarından bir diğeri ise, buluşun sanayiye uygulanabilir olmasıdır. SMK m. 83/6 fıkrasına göre; “Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.” Bu tanımlamada belirtilen patentlenebilirliğin bir diğer koşulu olan “sanayiye uygulanabilir olma” kriteri, buluşun tarım dahil, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olması ve genel olarak sınai türde bir faaliyete elverişli olması veya buna imkan vermesi anlamındadır.

Buluşun, sadece yeni ve tekniğin bilinen durumunu aşması halinde patent verilerek korunması mümkün değildir. Bunların yanı sıra, sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir ve kullanılabilir olması zorunluluğu vardır. Bu anlamda, buluş teoride yeterli kabul edilse bile, sanayiye uygulanabilir olmadıkça yeni sayılmaz. SMK’da yer alan “sanayi” kavramı geniş anlamda kabul edilerek el sanatları, ziraat, balıkçılık hizmetlerini de kapsar.

Bununla beraber, bir ticari işletmenin varlığı aranmaz. Ancak, serbest meslekler sanayi kavramının dışında kalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir