Patentlenebilirlik Şartı: Buluş Basamağı

Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmana nazaran aşikar olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilmektedir (SMK m. 83/4). Bu anlamda buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan kolayca çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmişse, patentlenebilirliğin diğer bir koşulu olan “buluş basamağı” kriterini sağladığı kabul edilir.

Oysa yenilik unsurunun varlığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmış olmasını icap ettirir. Buluş ile tekniği bilinen durumu, yani mevcut durum aşılıyor olmalıdır. SMK’nın 83/6. maddesine göre tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilen ve kullanılabilen buluşlar sanayiye uygulanır kabul olunur. Bilinen durum başvuru konusu buluş ile basamak teşkil edecek şekilde yükselmeli, düzey basamak değiştirecek yükseklikte değiştirmelidir.

Tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınan, başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içeriklerini de kapsıyorsa, bu içerikler buluş basamağının olup olmadığına karar verilmesi değerlendirilmesinde dikkate alınmaz (SMK m. 83/5).

Patent verilerek korunabilirliğin bir koşu olan “buluş basamağı”, Avrupa Patent Sözlşmesi’nin 56. maddesinde ifade edilen “buluş faaliyetlerine dayanmayı” karşılamaktadır.

Bu koşulun varlığını belirlemede, önceden genel bir ölçü verilemeyeceği için, bunu belirleme görevi, uygulama ve mahkeme kararlarına düşmektedir.

Tekniğin bilinen durumun aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde kriter, buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman bilgisidir. “Teknik alandaki uzman” ile, tekniğin ilgili alanında genel bilgiye sahip ve tekniğin bilinen durumundaki her şeye erişebilen, rutin araştırma ve uygulamaları yapabilme kapasitesine sahip, buluş yapma yeteneği olmayan dikkatli bir uygulayıcı kastedilmektedir. Örneğin bir tekniker, bir uzman sayılmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir