Site icon KAYA & ELMADAĞ

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

  1. Patent Verilemeyecek Konular: Bu konular, SMK’nın 82. maddesinde belirtildiği gibi, diğer patent sistemlerinin çoğunda olduğu gibi buluş niteliğinde değildir ve bu nedenle patent verilerek korunmazlar. Patent başvurusu ya da patentin aşağıda belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili olması durumunda, sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi patentlenebilirliğin dışında kalır: a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler c) Bilgisayar programları ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri d) Bilginin sunumu

  2. Patent Verilemeyecek Buluşlar a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar (SMK m.82/3/a) b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler (SMK m. 82/3/b) c) İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri (SMK m. 82/3/c) ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dahil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi (SMK m. 82/3/ç) d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın, hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar (SMK m. 82/3/

     

Exit mobile version