Patent tescili için kimler başvuruda bulunabilir?

Patent veya faydalı model tescili için başvuruda bulunabilecek kişiler, korumadan yararlanacak kişilerdir.

SMK’nın öngördüğü koruma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi yahut 15/04/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Antlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir. Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent veya faydalı model koruması sağlayan yabancı devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de patent veya faydalı model korunmasından aynı şekilde yararlanır (SMK m. 4/1).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir