Patent hakkının sağladığı yetkiler

 1. Ekonomik değerlendirme yetkisi
  Patent hakkının olumlu yüzü sahibine kullanma, yani ekonomik değerlendirme hakları sağlamasıdır. Patent hakkının yetki açısından güçlü olan bu cephesi hem ürün hem de usul patentlerinde mevcuttur.
  Patent hakkının sahibine ekonomik değerlendirme ve maddi (parasal) bakımdan menfaat sağlamak için her türlü hukuki işlemde bulunmak yetkisini sağladığı -KHK’da olduğu gibi- SMK’da da mutlak bir üslupla ifade edilmiştir. Bu yetkinin içeriği, kapsamı ve kullanılma biçimi çeşitlidir. Buluşu patent sahibinin bizzat uygulaması, bunun için işletme açması, ortaklık kurması mümkün olduğu gibi, patenti devretmesi veya patent lisansı vermesi de akılcıdır ve mutad yollar arasında yer almaktadır. Ekonomik değerlendirme yetkisi buluş sahibinin (veya sahiplerinin) yerli (Türk) veya yabancı olmaları bakımından fark yaratmaz.
 2. Önleme yetkisi
  SMK’da patent sahibinin önleme (men) yetkisi numerus clausus teşkil etmeden gösterilmiştir;
  Patent sahibinin izni olmaksızın, yapılması halinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır (SMK m. 85/2):
  a) Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması
  b) Patent konusu olan bir usulün kullanılması
  c) Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının başkalarına teklif edilmesi
  ç) Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satılması, kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması

1 thought on “Patent hakkının sağladığı yetkiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir