Ortaklığın Giderilmesinde Tapu Miktarı İle Fiili Durumun Uymaması Hali

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi için, istenilen taşınmazın tapudaki yüzölçümü gerçek duruma uymuyorsa ve hudutlar sabit değilse görevli mahkemede açılacak dava yoluyla tapu kaydındaki yüzölçümünün düzeltilmesi için taraflara süre verilmesi gerekir. Dava açıldığı takdirde bu süreç sona erecektir.Bunu beklemek iyidir.

Sonuç olarak, tapu yüzölçümü fiili durumdan daha az ise, dava açılmazsa veya ret olursa, tapu kapsamı sabit hudutlardan başlayarak belirlenir. Daha sonra, teknik bilirkişiye bu doğrultuda bir kroki düzenlenir ve bu krokide yer hakkı belirlenir.da karar verilir. Tapu yüzölçümü fiili durumdan daha büyükse davakabul edilmemelidir.