Ortaklığın Giderilmesinde İntifa Hakkı Sahibi

– Satış yoluyla ortaklığın ortadan kaldırılması istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı olan hak sahibinin davaya dahil edilmesi gerekir.

– Paydaşlığın giderilmesine karar verildiğinde, intifa hakkı ile yükümlü olarak satılmalıdır.

İntifa hakkı sahibi yalnızca intifa hakkının paraya dönüştürülmesini isterse, diğer paydaşların muvafakatlerini almak zorunda kalmadan arazinin intifasız satışına karar verilir. İntifa hakkı bu durumda bedel üzerinden devam eder.

Gerçek kişiler ölümle son bulur ve mirasçılarına intikal edemez; tüzel kişiler ise tüzel kişiliğin sona ermesiyle son bulur. Tüzel kişiliklerin intifa hakkı, intifanın kurulduğu tarihten itibaren en fazla yüz yıl için kullanılabilir.