Ortaklığın Giderilmesi Davasında Islah

Ortaklığın giderilmesi davalarının özelliği itibariyle taşınmazın kabili taksim olmadığı saptanırsa, davacının iddiasını değiştirerek yargılama içerisinde satış istemesi mümkündür. Bu amaçla davacıya satış suretiyle ortaklığın giderilmesi için ayrı bir dava açma külfeti yükletilmesi doğru değildir.