Ortaklığın Giderilmesi Davasında Feragat

-Davacının davadan feragat etmesi halinde duruşmada hazır olan davalılarında bu konu da beyanının alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

-Davacının tek taraflı olarak davadan feragatı hukuki sonuç doğurmaz.

-Yargılamanın her aşamasında karar kesinleşinceye kadar feragat edilebilir.