Site icon KAYA & ELMADAĞ

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Yapılması Gereken Hususlar

 • *  Tapu kaydının düzeltilmesi isteği,
 • *  Kadastro tespitinin iptali için açılan dava,
 • *  Dava konusunun kendisine hibe edildiğini iddia edenin tescil işlemi yaptırması,
 • *  Tapu iptal tescil davası açılması,
 • *  Taşınır mallardaki mülkiyet ihtilafı,
 • *  Tapu kaydındaki miktar ile arazi miktarının farklı olması,
 • *  Birbirleri ile çelişen veraset belgelerinin ibrazı,
 • *  Önalım davasının sonucunun araştırılması,
 • *  Tapu kaydında taşınmazın miktarının yazılmamış olması,
 • *  Tapudaki isimlerin farklı olması,
 • *  Tapudaki paylar toplamının taşınmazın tamamını kapsamaması
 • *  Paydaşlıktan çıkarılma davası,
 • *  Bekletici mesele kabul edilebilecek nedenlerle taraflar arasında uyuşmazlık bulunması halinde mahkemece ilgilisine dava açmak üzere uygun bir süre verir. Bu süre içinde dava açılırsa sonucu beklenir. Dava açılmadığı takdirde o konuda uyuşmazlık yokmuş kabul edilir ve dava sonuca bağlanır.
Exit mobile version