Ortaklığın Giderilmesi Davasında Aynen Taksim Kararı

Paydaşlığın (ortaklığın) aynen bölünerek paylaştırılmasına karar vermek için taraflardan biri aynen taksim talebinde bulunmalıdır.

Aynen taksim mümkün olsa bile, taraflar ortaklığın satış yoluyla giderilmesini isterse, aynen taksime karar verilemez. -Yüzölçümü bölünebilir olmalıdır. Her paydaşa ekonomik değeri olan bir pay düşmelidir. – Ekonomik değeri korumak önemlidir. Ekonomik değeri hesaplandığında eksik olmamalıdır.

Taşınmazın değeri önemli ölçüde azaldığı durumlarda, taşınmazın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilmesi mümkün değildir. -Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde, taşınmazın bir kısmı paylı bırakılamaz. – 3194 sayılı imar yasası ve yönetmeliği ile yapılan düzenlemelerin aynen uygulanması mümkündür.

Aynen bölünerek paylaştırmanın (taksimin) mümkün olması durumunda, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi durumunda, eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanır. – Paydaşlar arasında bir anlaşma olmadıkça, hakim kendiliğinden bazı arazileri bir kısım paydaşlara ve kalan araziyi diğer paydaşlara paylaştırmaya karar veremez. – Paylaştırma (taksim) yoluyla aynen bölünerek teknik uzmanlara ifraz (taksim) projesi verilir.