Ortaklığın Giderilmesi Davası

İhale-i Şüyu olarak da bilinen “Ortaklığın/Paydaşlığın Giderilmesi” davası, hisseli veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmaz veya taşınmaz malların payları nispetinde paylaştırılması veya mahkeme tarafından satın alınması yoluyla hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırmayı içerir. Bu tür davalar, her iki taraf için benzer sonuçlar doğurur.

Türk Medeni Kanunu’nun 699. maddesine göre, “Malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi, paylaşma biçimidir.””” şeklinde değiştirilmiştir. HMK’nun 4/b maddesine göre, Sulh Hukuk Mahkemesi, taşınmaz mal ve hakların ortaklığının giderilmesi davalarını incelemekle görevlidir. Görev, kamu düzeninin bir parçasıdır ve resen dikkate alınır. İzale-i Şüyu davasının temel amacı, ortaklar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların mahkeme yoluyla çözülmesidir. Ortaklığın giderilmesi, arazinin tamamı için geçerlidir. Paylı mülkiyetteki bir pay üzerindeki ortaklığın ortadan kaldırılması mümkün değildir.Y.6.HD. 04.02.1982T. 959E.-985K. Mahkeme, murisin birden fazla arazisi veya arazisi için bir ortaklığın giderilmesine karar verebilir.

Taraflar, ekonomik olarak istikrarlı olmayan veya talep edilen taşınmazlar için ayrı ayrı satış talep edebilirler.

Ortaklığın giderilmesi davasında tarafların durumu: “Ortaklığın Giderilmesi Davasında Kazanan veya Kaybeden Taraf Yoktur”

Paylaşma davaları iki taraflı bir meseledir. Taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalarda, davacının davadan vazgeçmesi veya feragat etmesi davanın reddi anlamına gelmez; aksine, taraflardan herhangi biri davanın devamına karar verebilir.