Önleme Tutuklaması Nedir?

Terör suçlarında tutuklama kararı, delillerin karartma şüphesi veya kaçma şüphesi aramadan verilebilir (StPO m. 112/3). Hukuk düzenini ağır bir şekilde tehlikeye düşüren suçların yeniden işlenmesi tehlikesi varsa, tutuklama kararı da verilebilir. Bu hükümlerin devlete suçla mücadelede gerekli yetkileri vermek için aktarılmamış olması yerinde değildir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, suç işleme tehlikesinin tekrar ortaya çıkmasını engellemek için tutuklama kararı verilmesini Sözleşmeye aykırı görmemiştir.

CMK’nın gerekçesinde, failin kamu düzenini ısrarlı ve istisnai bir şekilde bozması durumunda, düzeni iade zorunluluğunu sağlamak amacı ile tutuklama kararı verilebileceği Fransız Kanununu örnek olarak gösterilmiştir ve CMK m. 100’ün bu doğrultuda anlaşılması gerektiği vurgulanmıştır.

Biz, kanunda açıkça belirtilmediği için önleme tutuklamasının Türk hukukunda kabul edilmemesi gerektiği görüşündeyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir