Ön Sözleşme Nedir?

Ön sözleşme, taraflardan birini ya da her ikisini asıl sözleşmeyi yapma borcu altına sokan sözleşmedir. Örneğin taşınmaz satış vaadi bir ön sözleşmedir. Bu sözleşme, ileride taşınmaz satım sözleşmesi yapma borcunu doğurur.

Ön sözleşme Borçlar Kanunu’nun 22. maddesinde; Türk Borçlar Kanunu’nun ise 29. maddesinde düzenlenmiştir.

Önsözleşme
TBK-MADDE 29- Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir.

Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, önsözleşmenin geçerliliği, ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır.

Ön sözleşmeden bahsedilebilmesi için ileride yapılacak sözleşmenin mutlaka bir borçlandırıcı işlem olması gerekir. Taşınmaz satım vaadi sonrasında taşınmaz satım sözleşmesi yapılmaktadır ve sonrasındaysa taşınmazın tescil işlemi gerçekleşmektedir. Tescil bir tasarruf işlemidir. İlerideki yapılacak işlem olarak tescil esas alındığında taşınmaz satım vaadinin bir ön sözleşme olduğundan söz edilemez. Taşınmaz satış vaadinin ön sözleşme kabul edilmesinin sebebi ileride bir borçlandırıcı işlem yapma borcu doğuran taşınmaz satım sözleşmesinin esas alınmasıdır.

Ön sözleşmede şekil nasıl olmalıdır?

Üçüncü şahıs lehine ön sözleşme yapılabilir mi?

Ön sözleşme kavramının gerekliliği

Ön sözleşmeden doğan borçların yerine getirilmemesi durumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir