Ön Sözleşme Kavramının Gerekliliği

Öğretide ön sözleşme kavramına gerek olup olmadığı halen tartışmalı bir husustur.

Kimileri, ön sözleşme kavramının anlamsız olduğunu ileri sürerler. Deniliyor ki, eğer bir taşınmazı devretme yükümlülüğü ilk olarak asıl sözleşmeden doğuyorsa, ön sözleşmenin kendisi zaten bir sözleşmedir. Eğer, taşınmaz devretme yükümlülüğü asıl sözleşmeden doğuyorsa, o zaman ön sözleşmeye gerek yoktur.

Doktrinde bazı yazarlar ise ön sözleşmeye gerek olup olmadığının teori tarafından değil, pratikteki uygulamaya göre taraflarca karar verilmesi gerektiğini ileri sürer. Ön sözleşmenin taraflarıyla asıl sözleşmenin tarafları birbirinden farklı ise ön sözleşmenin pratikte de anlam ifade eden bir hukuki kurum niteliği taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Sözleşmenin yapılması hususunda bir engel varsa onun yerine ön sözleşme yapılacak ve hukuki işlem bir şekilde başlatılmış olacaktır. Bu gerekçe de tıpkı diğeri gibi ön sözleşmenin pratik faydasını açıklar.

Ön sözleşme nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir