Ölüm Nedeniyle Doğan Zararların Tazmini

Ölüm nedeniyle doğan zararlar nelerdir ve nasıl tazmin edilir?

Ölüm tek başına zarar oluşturmaz; zarar mirasçılar ve yakınların ölüm nedeniyle uğradıkları kayıplardır. BK.m.45’ de (TBK.m.53) ölüm halinde hangi zarar kalemlerinin talep edilebileceği sayılmıştır. İsviçre Federal Mahkemesi, doktrindeki hakim görüşün aksine, bu sayımın tüketici bir sayım olduğunu ve bunlar dışında bir zararın talep edilemeyeceğini kabul etmektedir. BK.m. 45 hükmüne göre ölüm halinde, ölenin mirasçılarının veya yakınların tazminini talep edebilecekleri zarar kalemleri şunlardır:

1. Defin masrafları:

Ölen kişinin sosyal konumuna uygun bir şekilde defnedilmesi için yapılan harcamalar (Ölüm ilanı, taziye masrafları, toprağa verme masrafları vb.) tazminat olarak talep edilebilir. Zarar görenin farazi illiyet iddiası, yani haksız fiile maruz kalan kişinin er ya da geç bir gün öleceği yönündeki savunması dinlenmeyecektir.

2. Tedavi masrafları ve çalışamamaktan doğan zararlar:

Ölüm olayı hemen gerçeklememiş, bir süre sonra meydana gelmiş ise tedavi için yapılan harcamalar; ayrıca bu süre içerinde daha sonradan ölen kişinin çalışamaması nedeniyle uğradığı kazanç kayıpları tazminat olarak talep edilebilecektir.

3. Destekten yoksun kalma nedeniyle uğranılan zararlar:

Ölen kişinin mali yardım ve desteğinden yoksun kalan kişiler bu zararların tazminini talep edebilirler. Bu zararlara “destek kaybından doğan zarar” denir.

Destekten yoksun kalma tazminatı talep eden kişilerin ölenin mirasçısı olması şart değildir. Ölen kişiden sürekli ve düzenli olarak yardım gören kişiler tazminat talep edebilirler. Tazminatın belirlenmesinde desteğin muhtemel devam süresi göz önünde bulundurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir