Ödeme Emrinin Tebliği

Ödeme emri, kendisinden beklenen hüküm ve sonuçları, ancak borçluya tebliğ edilmek suretiyle meydana getirir. Bunun için, takip talebini alan icra dairesi, ödeme emri düzenleyerek, takip talebinden itibaren en geç üç gün içinde borçluya tebliğe gönderir (m. 61/1). İcra müdürünün ödeme emrini üç gün içinde tebliğe göndermesi zorunluluğu, ödeme emrinin bir geçerlilik şartı değildir. Bu üç günlük süre geçtikten sonra düzenlenen ve borçluya tebliğe gönderilen ödeme emri de geçerlidir. Ancak icra müdürünün sorumluluğu söz konusu olabilir.

İcra dairesi, ödeme emrini PTT aracılığı ile tebliğ eder. Ancak, icra dairesi, işin niteliğine göre re’sen veya talep üzerine, dairede çalışan memurlarla da tebligat yapabilir (Tebligat Kanunu m. 41).

Ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Takip birden fazla borçluya (takip arkadaşına) karşı yapılmakta ise, borçlulardan her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmesi gerekir (m. 61/2).

Bir borçlu hakkında aynı günde birden fazla takip talebinde bulunulursa icra dairesinin, bu takiplere ait ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğe göndermesi gerekir (m. 61/3).

Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden fazla takip talebinde bulunulmuş ise, bu takiplerden hiçbirinde kendisinden daha eski tarihli olan takip talebinden önce ödeme emri gönderilemez (m. 61/5). Kanun bu hükmü ile, diğer alacaklılardan önce takip talebinde bulunan alacaklıyı korumak, yani, takip talebi diğerlerinden sonra işleme konularak ona zarar verilmesini önlemek istemiştir.

Ödem emrinin tebliği usulsüz ise, ödeme emri borçlunun usulsüz tebligatı öğrenmiş olduğu tarihte (borçluya) tebliğ edilmiş sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir