Ödeme Emri Ne Zaman Kesinleşir?

Ödeme emri aşağıdaki hallerde kesinleşir;

Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmezse, ödeme emri kesinleşir.

Borçlu ödeme emrine itiraz ederse;

  1. Alacaklının açtığı itirazın iptali davasını (m. 67) kazanması ile veya
  2. İcra mahkemesinin borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına (m. 68) karar vermesi ile veya
  3. İtirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilmiş (m. 68/a) olup da, borçlunun yedi gün içinde borçtan kurtulma davası açmaması veya açıp da borçtan kurtulma davasını kaybetmesi ile ödeme emri kesinleşir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir