Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hırsızlık

6545 sayılı Kanunun 62. maddesiyle 142. maddeye yeni bir fıkra (f. 5) eklenmiştir. Buna göre, “Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Maddeye eklenen yeni fıkra ile hırsızlık sonucunda haberleşme, enerji, demiryolu ve havayolu ulaşımında kamu hizmetinin geçici bir süre olsa da aksamasına yol açılması 142. maddenin ilk üç fıkrasına göre belirlenecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılmasını gerektiren bir hal olarak kabul edilmiştir. Fıkrada, hırsızlığın yol açtığı kimi neticelerden hareketle cezanın artırılması öngörülmüştür. Bu nedenle, fıkrada hırsızlığın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hali düzenlenmiştir. Buna göre, fıkra çerçevesinde ceza artırımının yapılabilmesi için failin bu neticeler bakımından en azından taksirinin varlığının tespiti yeterlidir (m. 23).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir