Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hırsızlık

6545 sayılı Kanunun 62. maddesi, 142. maddeye (f. 5) ek bir fıkra eklemiştir. Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji, demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması halinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.”

Maddeye eklenen yeni fıkra, hırsızlık nedeniyle haberleşme, enerji, demiryolu ve havayolu ulaşım hizmetlerinin aksamasına neden olması durumunda cezanın yarısından iki katına kadar artırılmasını gerektirir. Fıkrada, hırsızlık nedeniyle ortaya çıkan bazı sonuçların bir sonucu olarak cezanın yükseltilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak, fıkrada hırsızlık nedeniyle ağırlaşmış durum düzenlenmiştir. Bu nedenle, fıkradaki ceza artırımının uygulanabilmesi için failin bu sonuçlar bakımından en azından taksirinin varlığının kanıtlanması gerekir (m. 23).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir