Marka Tescil Başvurusunun Bölünmesi

Bir marka tescil başvurusu, başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, Kurum tarafından tescil edilene kadar, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Ancak (SMK m. 11/4 ve SMKY m. 17/1) tescilli markalar ayrılamaz.

İlgili Yönetmelik, bölünmeyi düzenler (SMK m. 11/5). Söz konusu SMKY’nin 17/2. maddesine göre, bir marka başvurusu için aşağıdaki belgeler ve bilgiler gereklidir:

1) Talep formu 2) Ödeme belgesi

Başvuru sahibi veya varsa vekilinin talebi üzerine, kurum tarafından yürütülen bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş başvuruların her birine ayrı bir başvuru numarası verilir. Yeni bir başvuru numarası alan bölünmüş başvurular, ilk başvurudan ve ilk başvurunun bölünmesi yoluyla oluşturulmuş diğer başvurulardan bağımsız olarak ayrı işlem görmeye devam eder. Bütünleştirilmiş başvurular, ilk başvuru tarihini ve varsa rüçhan hakkını korur. Başvuruların bölünmesine izin verilmez (SMKY m. 17/3). Marka başvurusu yayınlandıktan sonra meydana gelen bölünme de Bültende yayınlanmıştır (SMKY m. 17/4).

Tüm marka başvuruları genellikle bölünme talebinde bulunulabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki koşullar, başvurunun bölünmesine izin vermez (SMKY m. 17/5):

1) Bölünmesi talep edilen başvurunun yayıma itiraza konu olması halinde, itiraza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile birden fazla başvuruda yer alması 2) Bölünmesi talep edilen başvurunun Kurumun ret kararına konu olması halinde, itiraza konu olan mal veya hizmetlerin bölünme nedeni ile birden fazla başvuruda yer alması 3) Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin varlığı 3) Bölünme talebinin reddini gerekli kılan haklı sebeplerin var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir