Marka Suçlarında Uzlaşma

Türk Ceza Kanununda Uzlaşma

Uzlaştırma, yasada uzlaştırma kapsamında olan suç nedeniyle yapılan soruşturma veya kovuşturmanın, davanın tarafları arasında tarafsız bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşarak bitirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler CMK m. 253, 254 ve 255’ de detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu maddelerde şikâyete bağlı suçların uzlaştırma kapsamında olduğu belirtilmiştir. Bu anlamda suçun özel veya genel kanunlarda yer alıp almadığı önem arz etmemektedir.

Marka Suçlarında Uzlaşma

SMK kapsamında düzenlenen marka suçlarının da soruşturulması ve kovuşturulması şikâyet şartına bağlanmıştır. Suçun özel kanunlarda düzenlenmiş olması uzlaştırma açısından önem arz etmediğinden marka suçları da uzlaşmaya tabii suçlar kapsamında yer almaktadır. Uzlaştırma, yasa gereği olarak hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında mümkündür. Soruşturma aşamasında uzlaşma sağlanmış ise kamu davası açılmaz. Kovuşturma aşamasında suçun uzlaştırmaya tabii olduğu anlaşılır ise yine uzlaştırma usulü yerine getirilir. Uzlaşma sağlanır ise davanın düşmesine karar verilir. CMK’ da yapılan değişiklik öncesinde etkin pişmanlık kapsamında yer alan suçlarda uzlaşma yapılması mümkün değildir. Ancak CMK m. 253/3’ de yapılan değişiklik ile etkin pişmanlık hükümleri öngörülen suçlarda da uzlaşma yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu kapsamda SMK’ da düzenlenen tüm marka suçları uzlaşmaya tabiidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir