Marka Sınıflandırması

Marka tescil başvurusuna konu mal veya hizmetlerin sınıflandırılmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:

  1. Başvuru sahibi, marka tescil başvurusuna konu mal veya mallar ve hizmetleri, Nis Anlaşmasında yer alan esaslara göre sınıflandırır (SMK m. 11/2). Tescilli talep edilen mal veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıflara ayrılmış olarak ve mal veya hizmetlerin sınıf numaraları belirtilerek sunulması gerekir (SMKY m. 9/2).
  2. Başvuru sahibinin açıkladığı mal veya hizmetler, aynı sınıflarda yer alamaları benzer olduklarına ya da farklı sınıflarda yer almaları benzer olmadıklarına karine teşkil etmemektedir (SMK m. 11/3).

Marka tescili istenilen mallar veya hizmetler ait oldukları sınıf numarası ile birlikte belirtilir.

Kurum, başvuru dilekçesinde belirtilen mallar, hizmetler ve sınıflar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir