Katılım Sigortası Nedir?

Katılım sigortası, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan bir özel sigorta türüdür (Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik m. 3/1/f).

Risk paylaşım esasına dayanan katılım (tekafül) sigortacılığının temel amacı, sigortalıların karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma amacı ile bir araya gelmesi ve toplanan katkı paylarının riske maruz kalan kişiler tarafından kullanılması olarak ifade edilmektedir. Katılım sigortacılığı; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşma olarak nitelendirilmektedir. Bu sistemde katılımcılardan toplanan paralar, risk fonu (yardımlaşma sandığı) olarak adlandırılan prim havuzunda biriktirilmekte ve üye olan kişilerin (katılımcı poliçe sahipleri) poliçede belirtilen zararları bu havuzdan tazmin edilmektedir.

Katılım sigortalarının tarafları hakkındaki yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katılım sigortalarının işleyişine ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir