Katılım Sigortalarının İşleyişi

Sigortacı, anonim şirket veya kooperatif olarak kurulan bir sigorta şirketi olarak faaliyet gösterebilir; vekalet, mudarebe, vekalet/mudarebe karması veya danışma komitesinin onayladığı başka bir model çerçevesinde faaliyet gösterebilir. Sigorta sözleşmesi öncesinde, katılımcılar ve sigorta şirketi arasındaki mudarebe modelinde paylaşım oranı, vekalet modelinde vekalet ücreti gibi yönetim modellerinin kullanılacağı açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Katılım sigortası uygulayan şirketler, risk fonlarının risklerini yönetmek için reasürans ve katılım reasürans koruması satın alabilirler. Bununla birlikte, bir şirket tarafından reasürans koruması satın alınması durumunda, danışma komitesinin onayının alınması ve katılımcıların bilgilendirilmesi gerekir.

Katılım Sigortacılığı Yönetmeliğinin Geçici 1/2 maddesinde, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirtilen şartlara göre kurulan katılım sigorta şirketlerinin faaliyet süresi, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıldır. Müsteşarlığın bu süreyi iki yıl daha uzatma yetkisi vardır. Katılım sigortacılığı faaliyeti için önceden izin almanın gerekli olmadığı, Yönetmeliğin Geçici 1/2 maddesindeki hükümden sonra gelen fıkrada belirtildiği gibi, pencere usulü ile katılım sigortacılığı faaliyeti göstermeye başladıklarını Müsteşarlığa ve Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne bildirmeleri gerekir (Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği Geçici Madde 1/3).

Katılım Sigortacılığında Vekalet Yönetim Modeli’ne ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli’ne ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katılım Sigortacılığında Vekalet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model’e ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir