Katılım Sigortalarının İşleyişi

Sigortacılık faaliyeti yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulan sigortacı; vekalet, mudarebe, vekalet/mudarebe karması (hibrit) model veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunabilir. Mezkur yönetim modellerinden hangisinin kullanılacağının sigorta sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi gerekliliğinin yanında; katılımcılar ile sigorta şirketi arasındaki mudarebe modelinde paylaşım oranının ve/veya vekalet modelinde vekalet ücretinin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi de zorunludur.

Katılım sigortacılığı uygulayan şirketlerin risk fonunun risklerini yönetmek maksadıyla reasürans ve/veya katılım reasürans koruması satın almaları mümkündür. Ancak, şirket tarafından reasürans koruması satın alınması durumunda buna ilişkin danışma komitesinin onayının alınmış olması ve katılımcıların bu hususta bilgilendirilmesi gerekir.

Katılım Sigortacılığı Yönetmeliğinin Geçici 1/2 maddesinde, halihazırda pencere usulü ile faaliyet göstererek katılım sigortacılığı yapan 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirtilen şartlara göre kurulan sigorta şirketlerinin, faaliyet süresinin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile sınırlı olduğu ve Müsteşarlığın, bu süreyi 2 yıl daha uzatabileceği hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğin Geçici 1/2 maddesindeki hükümden sonra gelen fıkrada ise, pencere usulü ile katılım sigortacılığı faaliyeti göstermeye başladıklarını gecikmeksizin Müsteşarlığa ve Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne bildirmek zorundadır (Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği Geçici m. 1/3) denilerek; katılım sigortacılığı faaliyeti için önceden izin almanın zorunlu olmadığı izlenimi verilmiştir.

Katılım Sigortacılığında Vekalet Yönetim Modeli’ne ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli’ne ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katılım Sigortacılığında Vekalet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model’e ilişkin yayınımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir