Katılım Sigortalarında Taraflar

Katılım sigortası, sigorta yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasında akdedilen bir sigorta sözleşmesidir. Bu sözleşme, her iki tarafa da borç yükler. Bir sigorta sözleşmesinde bir “anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulan sigortacı”, bir tarafta sigorta teminatı veren ve ilgili yasalara göre sigortacılık yapmaya yasal olarak yetkilendirilen sigortacı, diğer tarafta da belirli risklere karşı sigorta sözleşmesi yaptıran ve sigorta primi ödemekle yükümlü olan katılımcıdır.

Katılımcı, kendi riskinin ve diğer katılımcıların riskinin ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde teminat altına alınması amacıyla, katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi, tazminat ve/veya birikim ödemeleri ve yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere harcama ve giderlerin karşılanması için risk fonuna katkı primi ödeyen kişidir. Risk fonu, katılımcıların mülkiyet esaslarına uygun olarak birlikte sahip oldukları bir mal varlığıdır. Sonuç olarak, sigorta şirketi sadece risk fonunun yöneticisidir ve katılımcılar sigortalama riskini üstlenir. Risk fonunun yöneticisi olan sigorta şirketi, katılım sigortacılığı alanında sunduğu her bir ürünün herhangi bir dönemde risk fonunun borç ihtiyacı duymadan her bir riske doğru fiyatlandırılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu, risk fonunun katılımcılara karşı yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesini ve devamının sağlanmasını temin etmek için yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir