Katılım Sigortalarında Taraflar

Katılım sigortaları da sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş sigorta şirketi ile sigorta ettiren arasında akdedilen, tam iki tarafa borç yükleyen bir sigorta sözleşmesi ile gerçekleştirilir. Bir sigorta sözleşmesinde; bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan “anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulan sigortacı”; diğer tarafta da belirli rizikolara karşı sigorta sözleşmesi yaptıran ve sigorta primi ödemekle yükümlü olan katılımcı (sigorta ettiren) bulunmaktadır.

Katılımcı, katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan harcama ve giderlerin karşılanması için oluşturulan risk fonuna, kendi riskinin ve diğer katılımcıların riskinin ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasları çerçevesinde teminat altına alınması maksadıyla katkı primi ödeyen kişidir. Risk fonu, katılımcıların birlikte mülkiyet esasları çerçevesinde malik oldukları bir mal varlığıdır. Bu nedenle, sigortalama riskini katılımcılar üstlenir; sigorta şirketi sadece risk fonunun yöneticisidir. Risk fonunun katılımcılara karşı yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesi ve risk fonunun devamının sağlanmasını teminen, risk fonunun yöneticisi olan sigorta şirketi, katılım sigortacılığı alanında sunduğu her bir ürünün herhangi bir dönemde risk fonunun borç ihtiyacı duymadan her bir riske yönelik olarak doğru fiyatlandırılmasını sağlamakla yükümlüdür.15

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir