Katılım Sigortacılığında Vekalet Yönetim Modeli

Sigorta şirketinin, katkı primi ödemeleri ile bunlardan kaynaklanan gelirlerin biriktirilmesi ve tazminat ve/veya birikim ödemeleri ile yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere yapılan harcama ve giderlerin karşılanması için oluşturulan risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında vekalet ücreti aldığı şirket yönetim modelidir.

Bu modelde tekafül şirketi poliçe sahibinin vekili gibi hareket etmekte; sigorta şirketi, risk fonuna ait tüm işlemleri önceden belirlenmiş bir ücret mukabilinde yerine getirmektedir. Vekalet yönetiminde, sigorta şirketinin alacağı ücret akti yapılırken belirlenmekte; bütün giderler/masraflar bu ücretten karşılanmakta ve bu ücretin yetmediği durumlarda katılımcılar bu eksiği karşılamaktadırlar.

Sigorta sözleşmesi öncesi belirli olan vekalet ücreti, sigorta şirketinin geliridir. Katılımcıların katkı primi ödemelerinden vekalet ücreti düşürüldükten sonra geri kalan katkı payı meblağı risk fonuna aktarılır ve bu fondan tazminatlar, Retekafül, teknik karşılıklar vb. teknik giderler karşılanır. Bu harcamalardan sonra bakiye kalması halinde bunun tümü poliçe sahibi katılımcılara nakledilir. Bazı durumlarda bu bakiyeden gerekli karşılıklar da ayrıldıktan sonra dağıtım yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir