Katılım Sigortacılığında Vekalet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model

Sigorta şirketinin, risk fonu yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemler karşılığında vekalet ücreti aldığı, teknik karın tamamının katılımcılara dağıtıldığı fakat yatırım karının katılımcı ile şirket arasında önceden belirlenmiş bir oran üzerinden paylaşıldığı modeldir.

Bu model vekalet yönetimine benzemekle birlikte; sigorta şirketi, vekalet ücreti haricinde, risk fonunun işletilmesi sonucunda dönem sonunda oluşan artı değerden de pay almaktadır. Sigorta şirketi, vekalet yöntemindeki şekilde şirket belli bir vekalet ücreti aldıktan sonra; arta kalan katkı payı meblağı yatırıma yönlendirmekte ve şirket mudarebe usulüyle gerçekleştirilen yatırım gelirlerinden de pay almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir