Site icon KAYA & ELMADAĞ

Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli

Sigorta şirketinin risk fonunun yönetimi ve sigortayla ilgili diğer yasal ve teknik işlemler için aldığı yönetim ücreti, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kar paylaşımı esasına göre belirlenen yönetim yönetim modeli olarak bilinir.

Sigorta şirketi, sigorta poliçesi düzenlemeye başladıkça katılımcıların katkı primlerini risk fonunda toplar. Dönem sonunda fonda herhangi bir artı değer kalması halinde, bu değerin hangi oranda paylaşılacağı sözleşmede belirtilir. Bu, yönetim yönetimi modelinde olduğu gibidir. %25 tekafül işletmesi %70 poliçe sahiplerine veya %50 tekafül işletmesi %50 poliçe sahiplerine oran bildirimi yapar. Sigorta şirketi, yönetim modeline göre katkı paylarını alır, yönetir ve yönetir. Şirket ve fon, önceden belirlenmiş bir oran aracılığıyla bu fonlardan elde edilen gelirden pay alırlar.

Exit mobile version