Katılım Sigortacılığında Mudarebe Yönetim Modeli

Mudarebe yönetim modeli; sigorta şirketinin, risk fonunun yönetimi ile sigortayla ilgili diğer teknik ve yasal işlemleri karşılığında aldığı yönetim ücretinin, emek-sermaye ortaklığı çerçevesinde kar paylaşımı esasına göre belirlendiği şirket yönetim modelini ifade eder.

Mudarebe yönetim modelinde sigorta şirketi, sigorta poliçesi düzenlemeye başladıkça katılımcıların katkı primleri risk fonunda birikir; dönem sonunda fonda herhangi bir artı değer kalması halinde bu değerin hangi oranda paylaşılacağı hususunun sözleşmedi belirtilmesi gerekmektedir. Mesela %30 tekafül şirketine %70 poliçe sahiplerine veya %50 tekafül şirketine %50 poliçe sahiplerine gibi bir oran bildirimi yapılır. Mudarebe modelinde sigorta şirketi, katkı paylarının tahsil edilmesi, bunların işletilmesinden ve idaresinden sorumludur. İşletilen bu fonlara ait meblağdan elde edilen kazanç da şirket ve fon arasında önceden belirlenmiş bir oran dahilinde paylşaıtırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir