Kapıcının kıdem tazminatını kim öder?

Kapıcının kıdem tazminatını kim öder?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca yönetim planında aksi kararlaştırılmadığı müddetçe kapıcı giderlerinden tüm kat malikleri eşit oranda sorumludur. Bu sorumluluk, borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte işveren/kat maliki olan kişiye aittir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesiyle ortaya çıkan bir alacak olmakla, kapıcının sözleşmesinin sona erdiği tarihteki kat maliklerinin/işverenlerin kim olduğu önem arz eder. Buna göre, şayet kapıcının iş ilişkisinin devamı sırasında bir kat maliki konutunu başka bir kimseye devretmişse, kapıcının işvereni de değişmiş olacaktır. O halde, 1475 s. İş K. md.14 hükmü uygulanacak ve kapıcının kıdem tazminatının doğduğu tarihteki yeni kat maliki kapıcının kıdem tazminatından sorumlu olacaktır.

Yeni kat maliki, kapıcıya karşı kendi döneminde doğan kıdem tazminatından diğer kat malikleriyle birlikte (kural olarak eşit oranda) sorumludur.

Önceki ev sahibinin kıdem tazminatından sorumluluğu

Ancak devreden kat malikinin (eski işverenin) de kendi dönemindeki süre ve ücret üzerinden kıdem tazminatı sorumluluğu devam eder. O halde, her ne kadar yeni kat malikinin kıdem tazminatından kapıcının tüm hizmet süresi ve son ücreti üzerinden (diğer kat malikleriyle eşit olarak) sorumluluğu bulunsa da bu kat maliki, devreden kat malikine, devreden kat malikinin sorumluluğu oranında rücu edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir