Yönetim Kuruluna Kamu Tüzel Kişilerinin Üye Seçmesi

TTK m. 334/1 hükmü uyarınca, “Devlet, il, belediye gibi kamu tüzel kişilerinden birine, esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle pay sahibi olmasalar bile, işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı verilebilir.” Bu durumda, ilgili kamu tüzel kişilerince üye tayin edilir. Bu üyeler, yönetim kurulunun genel kurulca seçilen diğer üyeleriyle aynı hak ve yetkilere sahiptirler (TTK m. 334/3).

Atanma ve azli

Kamu tüzel kişileri tarafından atanan yönetim kurulu üyelerinin, her zaman aynı kamu tüzel kişileri tarafından azledilip yerlerine yenilerinin atanmaları mümkündür (TTK m. 334/2). Bu konuda TTK m. 364/1 hükmü uygulanmaz.

Kamu tüzel kişileri yönetim kuruluna birden fazla üye atayabilir mi?

Yasada bu konuda açık bir hüküm yoktur. Ancak pay sahibi tüzel kişilerin yönetim kurulunda kendilerini sadece bir üye ile temsil etmesine ilişkin ilkenin burada da geçerli olması gerekir. Bu nedenle, kamu tüzel kişileri de yönetim kuruluna birden fazla üye gönderemezler.

Kamu tüzel kişileri, şirket yönetim kurulundaki temsilcilerinin bu sıfatla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemden dolayı şirkete, onun alacaklılarına ve pay sahiplerine karşı sorumludur. Tüzel kişinin rücu hakkı saklıdır (TTK m. 334/3).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir