Kaçak Kimdir? Kaçak Tanımı

Kaçak, hakkındaki soruşturma veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak için yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan kişidir (CMK m. 247/1). 2016-6763 sayılı kanun, kaçak kavramını genişletmiş ve soruşturma evresini de kapsamıştır. 2016 sonrası OHAL döneminde yurt dışına kaçan darbe şüphelilerini yurda geri getirmek için yapılan bu düzenlemeler, hukuk devleti ilkelerini zedelememek için kalıcı olmalıdır. Ceza Muhakemesi Kanununun 247. ve 248. maddelerinin ikinci fıkraları, hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurtiçinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan şüpheliler için geçici olarak uygulanır (KHK m. 668/m.3-b). Madde 12, KHK 680’de yapılan değişiklikle, 247. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine “şüpheli veya” ibaresi eklenmiş ve “başvurmayan” ibaresinden sonra gelmiştir.

Kaçak kararı verilmesi ile ilgili yayınımızı okumak için buraya tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir