Kaçak Kararı Verilmesi

Bir sanığın veya şüphelinin “kaçak” olduğuna karar vermek için bir prosedür izlenmelidir (CMK m. 247/2). Sanık veya şüpheli hakkında CMK m. 248/2’de listelenen suçlardan biri hakkında soruşturma veya kovuşturmanın başlaması ilk koşuldur.

Cumhuriyet savcısı, sanığa mahkeme tarafından önce tebligat yapılmasına rağmen buna uymaması nedeniyle, bu şüpheliye zorla getirme kararı verilmiş ancak uygulanmamış olacaktır. Bu ön koşullar gerçekleşmişse, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı sanığın ilan yoluyla davet edilmesine karar verir. Çağrı ilanı, “on beş gün içinde gelmediği takdirde 248. maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği” uyarısını içerir ve bir gazetede yayınlanır. Bu ilan, yasada özel olarak düzenlenen şekilde yapılır. Bu ilan, sanığın bilinen konutunun kapısına asılmıştır (CMK “2016-6763” 247/2-a).

Bu işlemlerin tamamlandığını bir tutanakla belirleyen mahkeme, on beş gün içinde başvurmayan şüpheli veya sanığın “kaçak” olduğuna karar verir (CMK “KHK 680” 247/2-b).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir