Kaçak İçin Zorunlu Müdafi Görevlendirilmesi

Mahkeme, duruşma sırasında kaçak sanığın müdafii olmaması durumunda barodan bir avukat görevlendirmesini ister (CMK m. 247/4). Bu müdafi için vekaletname koşulu yoktur. Kişi esasen kaçak ve yakalanamadığı için vekaletname alınması mümkün değildir.

Dikkat çekici olan, zorunlu savunma sistemi sadece kovuşturma evresi için tasarlanmıştır. Kaçaklar hakkındaki muhakemeyi soruşturma evresini kapsayacak şekilde genişleten yasa koyucunun soruşturma evresinde de zorunlu müdafilik öngörmesi gerekirdi. Kaçak şüpheli veya sanık hakkında gıyabi tutuklama kararı verilirken, CMK m. 101/3 ile öngörülen zorunlu müdafilik de uygulanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir