Site icon KAYA & ELMADAĞ

İşletme Adının Oluşturulması ve Tescili

İşletme sahibini hedef tutmaksızın bir işletmeyi diğerlerinden ayırmak için işletme adı kullanılır (TTK m. 53). Görüldüğü gibi, ticaret unvanı bir taciri tanıtmayı amaçlarken, işletme adı bir işletmeyi diğerlerinden ayırt etmek için kullanılır.

Sadece tacirler ticaret unvanı kullanabilir; ancak esnaflar, işletmelerini diğerlerinden ayırt etmek için işletme adını kullanabilir (TTK m. 15/2. cümle).

Tacirler için ticaret unvanı gereklidir (TTK m. 18/1, 39/1). İşletme adını kullanmak gerekmez.

TTK’nın 53. maddesinde, işletme adının nasıl kullanılacağı belirtilmektedir.

TTK, işletmenin adının nasıl oluşturulacağını açıklamıyor. Bu konuda işletme sahibi kendi kararını verir. Bununla birlikte, seçilecek işletme adının aldatıcı olmaması ve hukuka aykırı olmaması gerekir. Ek olarak, seçilen işletme adı, TTK m. 53 nedeniyle TTK m. 45’te belirtildiği gibi, başkalarının kullandığı işletme adı ile karıştırılmamalıdır.

Tacir (ya da esnaf), işletme adının kullanılması zorunlu olmamakla birlikte, bunu tescil ettirmekle yükümlüdür (TTK m. 53/1; TSY m. 46). Tescil yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hakkında bkz. TTK m. 53, 38 ve 51.

 

 

Exit mobile version