İşletme Adının Oluşturulması ve Tescili

İşletme adı, işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan işletmeyi tanıtmak ve benzeri işletmelerden ayırt etmek için kullanılır (TTK m. 53). Görüldüğü üzere ticaret unvanı, taciri tanıtmayı amaçlarken, işletme adı, işletmeyi diğer işletmelerden ayırt etmeye yöneliktir.

Ticaret unvanını sadece tacirler kullanabilir; buna karşılık işletme adını, işletmelerini benzeri işletmelerden ayırt etmek isteyen esnaf da kullanabilir (TTK m. 15/2. cümle).

Tacirler bakımından ticaret unvanı kullanmak zorunludur (TTK m. 18/1, 39/1). İşletme adını kullanmak ise zorunlu değildir.

İşletme adı hakkında uygulanacak hükümler TTK m. 53’te gösterilmiştir.

TTK’da işletme adının nasıl oluşturulacağı gösterilmemiştir. İşletme sahibi, bu hususta serbestiye sahiptir. Ancak seçilecek işletme adının, aldatıcı nitelikte olmaması ve kamu düzenine aykırı düşmemesi gerekir. Ayrıca seçilen işletme adının, başka kişiler tarafından kullanılan işletme adıyla karışıklığa yol açmaması da gerekir (TTK m. 53 nedeniyle TTK m. 45).

İşletme adının kullanılması zorunlu olmamakla birlikte eğer tacir (ya da esnaf) işletme adı kullanıyorsa, bunu, tescil ettirmekle yükümlüdür (TTK m. 53/1; TSY m. 46). Tescil yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hakkında bkz. TTK m. 53 nedeniyle TTK m. 38 ve TTK m. 51.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir