İlk Edim Yükümlülüğü Nedir? Tali Edim Yükümlülüğü Nedir?

İlk edim yükümlülükleri, sözleşmenin kurulmasıyla doğar, sözleşmenin asli amacını oluşturur.

Tali edim yükümlülükleri ise ilk edim yükümlülüklerinin ihlali durumunda ortaya çıkar. Tali edim yükümlülüğü, tazminat yükümlülüğü ile aynı anlamdadır. Bu yükümlülükler ilk edim yükümlülükleri ile bir arada bulunabileceği gibi, onların yerine de geçebilir .Örneğin, satım sözleşmesinde alanın yükümlülüğü satış bedelini ödemektir. Alıcı edimini zamanında ifa etmediği takdirde faiz ödeme yükümlülüğü doğacaktır. Bu da tali edim yükümlülüğünü ifade eder.

Satım sözleşmesinde satıcının malı teslim etmemesi halinde bir tali edim yükümlülüğü olan tazminat yükümlülüğü ortaya çıkar. Tali edim yükümlülükleri, ilk edim yükümlülükleriyle bir arada bulunabileceği gibi, ilk edim yükümlülüklerinin yerine de geçebilir.

Bir satım sözleşmesinde alıcı satıcıya vermesi gereken 100bin lirayı vermediği durumda kanuna göre, satıcının %9 tazminat talep etme hakkı vardır. Bu durumda alıcı, hem 100bin lirayı talep etmekte, hem de kanundan doğan %9’luk tazminat hakkını talep etmektedir. Yani ilk edim yükümlülükleri ile tali edim yükümlülükleri yan yanadır.

Satıcı ,satım konusu olan malı teslim etmezse, alıcının “ben bu malı almıyorum ve sadece gecikmeden çıkan zararımı istiyorum” deme hakkı vardır. Bunu demesiyle tali edim yükümlülüğünü ilk edim yükümlülüğünün yerine geçirmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir