İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

(BK-8 / TBK-9)

TBK- MADDE 9- Bir sonucun gerçekleşmesi karşılığında ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse, sözünü yerine getirmekle yükümlüdür.

Ödül sözü veren, sonucun gerçekleşmesinden önce sözünden cayarsa veya sonucun gerçekleşmesini engellerse, dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür. Ancak, bir ya da birden çok kişiye ödenecek giderlerin toplamı, ödülün değerini aşamaz.

Ödül sözü veren, giderlerinin ödenmesini isteyenlerin beklenen sonucu gerçekleştiremeyeceklerini ispat ederse, giderleri ödeme yükümlülüğünden kurtulur.

A. BASİT ANLAMDA İLAN SURETİYLE VAAT

Bir edimin yerine getirilmesi karşılığında yapılan ödül vaadidir. Tek taraflı bir hukuki işlemdir. Dolayısıyla ödül vaadinde bulunan kişinin hukuki işlem ehliyetine sahip olması yeterlidir. Edimi yerine getirecek kişinin ehliyetine bakılmaz.

Örneğin, köpeğini kaybeden bir kimsenin “Köpeğimi kaybettim, bulana şu kadar miktarda para vereceğim” diye ilan etmesi, basit anlamda ilan suretiyle vaattir. Bu örnekte köpeği bulan 8 yaşında bir çocuk olsa dahi paranın ona verilmesi gerekir.

B. ÖDÜL VAADİYLE AÇILAN YARIŞMA

(kanunda düzenlenmemiştir.) Ödül vaadinde birden çok kişiden; edimi yerine getirmesi beklenir ve ödül, jüri tarafından belirlenen en iyi kişiye ya da esere verilir. Ancak burada jüri seçme yetkisini dürüstlük kuralına uygun kullanması gerekir. Dürüstlük kuralı, ihlali durumunda karar iptal edilebilir.

Bir makale yarışmasında, makalelerin yazılması ve jürinin en beğenilen makaleyi seçmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir