İki veya Çok Taraflı Hukuki İşlemler

İstenilen hukuksal sonucun doğabilmesi için, bir tek iradenin varlığının yeterli olmadığı, bu iradeye başka bir iradenin de katılmasının zorunlu olduğu hukuki işlemlerdir. Aksi takdirde, sözleşme kurulamayacaktır.

a. Sözleşme

İki taraflı bir hukuki işlemdir.

Tek taraflı hukuki işlemler ve tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler karıştırılmamalıdır.

Tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler: İki tarafın iradesiyle kurulan sözleşme, bazen tek tarafı borç altına sokabilir. Örneğin bağış sözleşmesi. (Bağışlama tek taraflı bir işlem değildir, bağışlama bir sözleşmedir. Bağışlamada iki tarafın açık ya da örtülü olarak iradesi mutlaka olmalıdır. Burada, sadece bağışlayan borç altına girer. Dolayısıyla sadece tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.)

İki tarafa borç yükleyen sözleşmeler: Taraflardan her ikisinin de borç altına girmesi söz konusudur. Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler: Taraflardan birinin daima borç altına girdiği, fakat diğerininse bazı durumlarda borç altına girdiği sözleşmelere eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler denir. Borçlar kanunun bazı hükümleri, sadece ve sadece tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere uygulanır. Bu ayrım o açıdan önemlidir.

Ücretli bir vekalet sözleşmesi (avukat-vekil arasında) bir tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Ancak vekaletin mutlaka ücretli olması şart değildir. Bu sözleşmenin ücretsiz olması halinde, taraflardan birinin borcu olmamasına rağmen, diğer tarafın edimi gerçekleştirmesi zorunludur. Ancak borçlu olan taraf o iş için ayrıca bir masraf yaptıysa, borcu olmayan taraf onun o masraflarını ödemekle yükümlüdür.

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler (Karşılıklı borç doğuran sözleşmeler, sinallagmatik sözleşme) : Her iki taraf da borç altına girmekte ve tarafların edimleri değiş-tokuş edilmektedir. Taraflardan birinin edimi, diğerinin karşılığını oluşturmaktadır. Satım sözleşmesi (Borçlanmanın sebebi, karşı tarafın ediminin yerine getirilmesidir.), kira sözleşmesi ve eser sözleşmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Karşılıklı edimler arasında sıkı bir bağ vardır. Taraflardan birinin edimi/borcu doğmazsa, diğerinin de edimi/borcu doğmaz. Taraflardan birinin borcu sona ermişse, diğerinin borcu da sonu ermiştir.

b. Kararlar (Çok Taraflı)

Ortak bir işte ve kanunun öngördüğü durumlarda birden fazla şahsın vardığı bir çözümdür. Örneğin şirketlerin kararları, yönetim kurulu kararları, kat malikleri kanununa göre alınan kararlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir