İhaleyi Durdurma

Ortaklığın giderilmesi davasında olduğu gibi, onunla ilgili kararın yerine getirilmesi de çok taraflı ve çok sıfatlı bir takip işlemidir.
Bütün paydaşların bu yönde bir isteği yoksa ihale işlemi de durdurulamaz. (Y.12.H.D nin 31/10/1985 gün 3342-8943)

Diğer yandan yargı yerleri (Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Ticaret Mahkemesi gibi) kendilerine açılacak tapu iptali gibi davalar sebebiyle ara kararı ile dava sonuna kadar satışın durdurulmasına karar vermişlerse; satış memuru, ortaklığın giderilmesi hakkındaki kararla yetinemez; satışı durdurmalıdır. (Y.12.H.D.nin 02/11/1984 gün 10442/11158)

Satış memuru kararın kesinleşmediğini satış öncesinde anlar ve bu konuda bir yanlışlık olduğunu belirlerse satışı durdurmalıdır. (Y.12.H.D.nin 08/12/1994 gün 14197/15690)

Menkul satışlarında yediemin ihale yer ve saatinde taşınırı hazır etmediğinin görülmesi halinde satış tutanağına bu husus yazılarak satış düşürülür. İkinci satışa gidilmez.

Satış ilanının gazetede yapılmasına karar verilmiş ise ve gazetede ilan yapılmamış veya satışa 1 aylık süreden az ilan edilmiş ise satış memuru ihaleyi geri bırakabilir.