İhalenin Feshi Davası Açılması

İhalenin feshi davası, ihaleden sonraki 7 gün içinde açılır. (İİK.nun 134/2.md.)

Dava açılmışsa, alıcının bedeli nakit olarak yatırma yükümlülüğü bundan etkilenir, ihale bedelinin tamamını yatırmalıdır, aksi halde kendisine yapılan ihale kararı kaldırılır İİK.nun 133.md hükümleri uygulanır, bu esnada ihale fes davası devam eder.

Fesih talebi üzerine dava açılırsa yapılacak işlemler:

a) Teminatın alıkonulması;

Alıcı, artırmaya katılmak için teminat yatırmışsa, ihale kaldırılınca, bu para kendisine iade edilmez. İki ihale farkı nedeni ile sorumlu olabileceği tutara mahsup edilmek üzere alıkonulur.

b) Alıcının ihale bedelinin tamamını yatırması halinde, ihale bedeli paydaşların ve alıcının menfaatlerini korumak ve zarara uğramalarını önlemek için ihale fesih davası sonuçlanıp kesinleşinceye kadar vadeli hesaba alınır, hesap üzerine bloke konulur.

c) Alıcı süresinde yatırmaz ise teminatı iade edilmez. İİK.nın 133.md ne göre işlemlere devam olunur. İkinci alıcının teklif ettiği bedeli yatırması üzerine, bedel vadeli hesaba alınır dava sonucu beklenir.

d) İİK.nun 133.maddesi sonunda da ihalenin sonuçlanmaması ve yeniden ihaleye geçilmesi halinde ilk alıcının sorumluluğu biter ve teminatı iade edilir, satış düşmüştür.