İhale Nedeniyle Oluşan Vergi ve Harçlar

İhalenin kesinleşmesi ile birlikte KDV ve damga vergisi ödeme yükümlülüğüü doğar. İhalenin kesinleşmesine rağmen ihale alıcısı tarafından damga vergisi ve KDV ödenmemesi durumunda icra müdürü tarafından kendisine bir muhtıra gönderilir. Bu muhtıra, ihale alıcısı tarafından ödenmesi gereken miktarın ödenmesi gerektiği anlamına gelir.kul bir süre verilir. Bu süre içinde ilgili vergiler ödenmediği takdirde 23.03.1955 tarih 1/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince ihale icra müdürlüğü tarafından ihale edilecektir.Yönetim kurulu tarafından iptal edilir.

İhale kesinleştiğinde, mükellefin tellaliye harcını ihale bedeli içinden ödemesi gerekir.rekir. İhale alacağa mahsuben yapılmış ve ihale bedeli alınmamışsa, ihale alıcısı alacaklı tarafından tellaliye bedeli ve dosya borcunu ödemek zorundadır.İhale alıcısı alacaklı alacağına mahsuben ihaleyi almış ve ihale kesinleşmesine rağmen tellaliye bedelini ödememişse, KDV için KDV kuralı tellaliye içinde kullanılır.